Op 16 februari postte Mark Zuckerberg een stoutmoedig manifest op zijn facebook pagina (Where else?). De zeer ambitieuze en weinig aan de verbeelding overlatende titel van dit artikel luidde ‘Building Global Community’. De boodschap van de CEO van ’s werelds grootste social media bedrijf kwam niet toevallig enkele weken na de inaugurele rede van Donald Trump. Facebook kwam door gebruikers onder vuur te liggen omwille van hun belangrijke rol in het fake-news-gegeven, een element dat een belangrijke bijdrage zou geleverd hebben aan de overwinning van Het Trump kamp aldus vele Facebookfans. Sinds de start koestert Facebook reeds de wens om vrienden en familie met elkaar te verbinden en hiervoor de passende sociale infrastructuur voor te ontwikkelen. De perceptie dat Facebook zou evolueren naar een platform waar vals nieuws eerder regel dan uitzondering is valt dat ook te mijden. Daarom dat in dit manifest Mark Zuckerberg een stap verder gaat in het scherpstellen van het belangrijkste doel van Facebook:

“In times like these, the most important thing we at Facebook can do is develop the social infrastructure to give people the power to build a global community that works for all of us.”

“In times like these, the most important thing we at Facebook can do is develop the social infrastructure to give people the power to build a global community that works for all of us.”

Hij streeft met Facebook geen politieke neutraliteit na. Wel integendeel, hij deelt in deze bijdrage met de 1,8 miljard gebruikers (1,8 miljard!) van Facebook zijn plannen om het sociaal netwerk om te bouwen tot een heuse global community. Hij stelt dat de huidige mondiale problemen globale oplossingen nodig hebben. Steden en /of naties zijn hier volgens Zuckerberg onmogelijk het aangewezen instrument voor: “progress now requires humanity coming together not just as cities or nations, but also as a global community. Dit klinkt radicaal anders dan Donald Trump’s Amarica First strategie.

De gerenommeerde Israëlische historicus en bestseller auteur in bijberoep Yuval Noah Hariri poneert in een artikel in de Financial Times de boude stelling:

“Facebook is no longer merely a business, or even a platform. It is on its way to becoming a worldwide ideological movement.”

Dit is zonder meer opmerkelijk. Aan de dominantie van Facebook lijkt geen grenzen te komen. Dit heeft zonder meer grote voordelen voor haar aandeelhouders. Deze positie biedt immers ook uitzicht op mooie resultaten in de toekomst. Dit gegeven maakt het nieuwe spelers à la Snapchat bijzonder moeilijk om hun plaats in het sociale netwerk landschap te verzekeren. Met Instagram gaat Facebook immers frontaal in de aanval. De commerciële impact die Instagram voor bedrijven kan maken is vele malen groter dan deze van Snapchat. Het valt dan ook te betwijfelen of Snapchat de reeds ruim in geprijsde vooruitzichten zal kunnen waarmaken.