De Vlaamse regering ruziet over een alternatief voor de Turteltaks. Vlaams Minister voor energie Tommelein stelt een afschaffing voor en wil een beperkt restbedrag innen via de leveranciers. Onrechtstreeks betaalt de burger deze factuur. Deze kost zal circa 10-15 euro per jaar bedragen. Coalitiepartners Cd&v en NVA willen de inkomsten van de Turteltaks echter niet loslaten. Zij hameren op een alternatief.

Nochtans is de rekening simpel. Door het intrekken van de vergunningen voor de biomassacentrales valt er voor 4,4 miljard subsidies weg. Dit komt overeen met de opbrengst van 9 jaar Turteltaks. De Turteltaks liep slechts tot maximum 2029. Dan vervalt de grootste hoop buitensporige groene stroom certificaten die onder socialistisch bewind werden uitgeschreven voor de zonnepanelen.

De rekening is simpel. Door het intrekken van de vergunningen voor de biomassacentrales valt er voor 4,4 miljard subsidie weg. Dit komt overeen met de opbrengst van 9 jaar Turteltaks.

Als we de inspanning meerekenen die Tommelein nu vraagt van de leveranciers, klopt de rekening helemaal. Is een nieuwe Turteltaks dan nog nodig? Oordeel zelf…

Is de schuldenput van Freya Van den Bossche daarmee volledig weggewerkt? Neen. We betalen met zijn allen ook nog een onzichtbare energieheffing via onze reguliere stroomfactuur. In totaal zijn er immers voor 24 miljard groene stroomcertificaten uitgeschreven. Ter vergelijking, voor dat bedrag kon je tot voor kort Tesla overkopen. Het volledige bedrijf….
Tot en met 2021 betalen we dus een extra bijdrage om de put te dempen. Daarna valt die kost weg en kan de stroomfactuur opnieuw dalen.

Toekomstig beleid financieren? De prijzen van hernieuwbare energie zakken pijlsnel.

Een nieuwe energieheffing zou dus enkel een platte belastingverhoging zijn om nieuw beleid te financieren. Maar de prijzen van hernieuwbare energie zakken pijlsnel. Zonnepanelen zijn momenteel rendabel zonder subsidies. Ook de evolutie voor wind is zeer gunstig. Zo slaagde Staatssecretaris De Backer er recent in om de subsidies aan de windmolenparken te halveren. En die trend zet zich dankzij technologische vernieuwing verder.

Het modern energie-beleid moet inzetten op innovatie ipv subsidies en de markt laten werken. De vergroening van onze economie is een feit. Denk maar aan het succes van Tesla en de nieuwe stormloop op zonnepanelen. Als we onze klimaatdoelstellingen bereiken zal dat gebeuren dankzij nieuwe technologie en innovatie. Eventueel zelfs door een taxshift van arbeid naar vervuiling.
Maar een nieuwe platte belasting helpt het klimaat niet vooruit. Hopelijk ziet de Vlaamse regering dat de komende dagen ook in.