In Limburg maakten de 12 sociale huisvestingsmaatschappijen in 2017 samen 16 miljoen euro winst. Geld dat geactiveerd moet worden, bepleit Open Vld politicus Frederick Vandeput.

Uit een onderzoek van de jaarrekeningen van de Limburgse Sociale woonmaatschappijen kwamen enkele spraakmakende cijfers naar boven. De 12 maatschappijen hebben samen een eigen vermogen van 475 miljoen euro (!), Ze maakten in 2017 een totale winst van 16 miljoen euro en bezitten een hoop beleggingen (48,5 miljoen euro) en liquide middelen (112,5 miljoen euro).

Het kan toch niet dat er enerzijds geld ligt te slapen en we anderzijds onze burgers extra inspanningen vragen.

“Terwijl de wachtlijsten voor een sociale woning lang zijn, zitten onze de maatschappijen op een berg geld. Bovendien gaat het om overheidsmiddelen. Die zijn beperkt en moeten renderen”, aldus Vandeput. “Het kan toch niet dat we enerzijds geld hebben dat ligt te slapen en anderzijds onze burgers extra inspanningen vragen.”

2Geld activeren om woningpark te vergroenen

Vandeput wil het geld activeren om ons woningpark te vergroenen. “Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we dringend iets doen aan dat verouderde woningpark”. Het planbureau berekende zelfs dat de uitstoot van de gezinnen kan halveren als oudere woningen goed geïsoleerd worden.

Bovendien is er een segment woningen waar niemand meer in wil investeren, weet Vandeput, ook al betalen de renovatiekosten zich vaak terug. Vaak hebben de eigenaars onvoldoende middelen. Hier faalt de markt.

Concreet stelt Vandeput voor dat de woonmaatschappijen hun middelen gebruiken om verouderde woningen die nu op de markt komen op te kopen en te renoveren. “Dit zijn vaak echte energievreters. Met een actiever aankoopbeleid komen er meer sociale woningen op de markt en vergroent ons woningpark.”1

1000 extra woningen

Het opkopen van verouderde woningen zorgt bovendien ook voor een goede sociale mix – wat vaak een probleem is bij sociale woonprojecten”, zegt Vandeput. “Deze oudere woningen zijn vaak ook vrij groot en kunnen worden opgedeeld in kleinere eenheden. In een maatschappij waarin één op de drie gezinnen een alleenstaande is, kan dit veel soelaas bieden.”

“Gezien hun grote financiële reserves kunnen de woonmaatschappijen de komende jaren makkelijk 1.000 extra woningen opkopen, renoveren en terug op de (sociale verhuur)markt brengen.”

1Overheid kan maar voor beperkt deel van de oplossing zorgen

Tot slot benadrukt Vandeput dat de overheid maar voor een beperkt deel van de oplossing kan zorgen. “Maar we kunnen wel optreden waar de markt faalt. En het is duidelijk dat er een segment woningen is waar moeilijk investeerders voor te vinden zijn.”

Dit artikel verscheen ook in “Het Belang van Limburg”