“Als groene provincie moet Limburg de eerste CO2-neutrale provincie van België worden.” Dat zegt provinciaal lijsttrekker Frederick Vandeput van Open Vld. Om dat te realiseren heeft de partij een plan met zeven actiepunten klaar.

  1. Er moet een grootschalig investeringsplan komen om de straatverlichting om te schakelen op led. Dit beperkt de uitstoot en betaalt zichzelf terug.
     
  2. Er komt een provinciale belastingverlaging voor alle Limburgers die hun dak inzetten voor milieuvriendelijke doeleinden. Dit kan gaan van zonnepanelen tot een groendak.

    Een lagere belasting voor wie zijn dak duurzaam gebruikt.
    (zonnepanelen of groendak)

  3. Binnen zes jaar moeten er zonnepanelen liggen op al de Limburgse publieke gebouwen waar dat mogelijk is, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor zonnedelen.

Voor elk publiek gebouw komt er een plan om het
energiezuiniger te maken.

4. “Met een ambitieus groen-plan stimuleren we gemeenten om extra bomen aan te planten in de publieke ruimte. We mikken op 100.000 extra bomen voor Limburg.”

5. “Via een fonds maakt het provinciebestuur rendabele investeringen in zonnepanelen mogelijk voor mensen die niet onmiddellijk de middelen hebben. Via een maandelijkse rente ter waarde van de besparing op hun energiefactuur betalen ze deze investering terug. Daarnaast schakelen we een versnelling hoger om extra zonnepanelen te plaatsen.”

6. “We organiseren een wedstrijd onder de gemeenten en haar inwoners.: wie het meeste energie bespaart, krijgt de titel ‘klimaatgemeente van het jaar’.

7. Er komt een nieuw Limburgs windplan met een lijst van alle mogelijke plaatsen waar een windmolen rendabel kan zijn. Door het nieuwe decreet van Vlaams Energieminister Tommelein is het nu immers ook mogelijk om windmolens te plaatsen in natuurgebieden.

“De ambitie om voortrekker te zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming heeft ook positieve effecten: ze zal talent aantrekken dus voor extra jobs zorgen”, meent lijsttrekker Frederick Vandeput. “Innovatieve bedrijven vestigen zich immers graag in regio’s die met een ambitieuze blik naar de toekomst kijken.”