De toekomst is hernieuwbaar. Volgens het nieuwe “levelized costs of energy” rapport van Lazard zijn zonnepanelen en windmolens momenteel de goedkoopste bronnen van energie. Investeringen inbegrepen en zonder subsidies. Het is zelfs voordeliger om bestaande steenkool- en gascentrales te sluiten en te vervangen door hernieuwbare energie. Ook het bouwen van nieuwe kerncentrales is duurder dan het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.

Opgelet, de cijfers zijn voor de VS en dus niet zomaar overneembaar voor de Belgische context. In België hebben we nog steeds nood aan zogenaamde “base-load” of reservecapaciteit. Hiervoor zijn gas- en/of kerncentrales (voorlopig) nog steeds nodig.

Hernieuwbaar en zonder subsidies

Het rapport toont dat de energie-omslag kan zonder de buitensporige subsidies uit het verleden. Investeringen in windmolens en zonnepanelen blijken het meest rendabel.

Het rapport geeft mooi de dalende trend weer in de kosten voor zonnepanelen en windmolens in de VS. Als de daling zich aan dit tempo verder zet, prijzen zon en wind weldra alle andere energievormen uit de markt.

Investeringskost voor kernenergie zeer hoog

De studie geeft een helder overzicht van de kosten per energiebron, rekening houdend met de volledige looptijd. Opmerkelijk is de hoge combinatieprijs van kernenergie. In België wordt het vaak als goedkoopste energiebron naar voor geschoven, maar dat is enkel omdat de huidige centrales al afgeschreven zijn. De investeringskost voor nieuwe kerncentrales is zo hoog dat investeringen mogelijks onrendabel zijn. Immers, de energiemarkt is vrij. Een nieuwe kerncentrale moet, eens gebouwd,  concurreren met een goedkoop aanbod van hernieuwbare energiebronnen.

Windmolens leveren goedkoopste energie

Meest opvallende cijfer: Inclusief investeringskost produceert een windmolen tegenwoordig goedkoper energie dan een bestaande steenkoolcentrale. Op basis van dit rapport en de economische wetmatigheden staat er ons een serieuze energieommeslag te wachten.

Ommeslag slechts een kwestie van tijd

Het rapport voorspelt een boom in het aantal zonnepanelen en windmolens de komende jaren. Een omschakeling naar hernieuwbare energie is onomkeerbaar. En zonder dure subsidies dit keer…

Bron: Lazard