Brussel wordt geplaagd door politieke schandalen. Volgens een recent artikel van de Washington Post is de onoverzichtelijke structuur van onze hoofdstad de oorzaak. Die bevordert corruptie. Soortgelijke structuren vinden we enkel terug in Afrikaanse dictaturen.

In de jaren 90 schreven Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz’ een controversieel boek: “Africa Works, disorder as political instrument”. Ze kwamen tot de conclusie dat ondoorzichtige politieke structuren ervoor zorgen dat de enkelingen met overzicht er buitensporig veel voordeel uit halen.
De leiders kunnen getrouwen hierdoor belonen met jobs en salarisverhogingen. Daarnaast zorgen ze er persoonlijk voor dat belangrijke contracten via deze getrouwen bij de juiste aanbieders terecht komen.

Ondoorzichtige politieke structuren zorgen dat de enkelingen met overzicht er buitensporig veel voordeel uit halen.

Klinkt bekend in de oren? Kan best, want Brussel blijkt een schoolvoorbeeld van hun theorie. Ook onze hoofdstad zit ontzettend complex in elkaar. Voor outsiders een onbegrijpbaar kluwen van structuren. Maar voor insiders het ideale instrument tot zelfverrijking en het uitdelen van jobs en salarisverhogingen aan getrouwen. Of hoe noem je een jaarsalaris van 200.000 euro voor de directeur van samusocial? Ter vergelijking, dat is bijna zoveel als het loon van onze premier…

De schrijver van het artikel in de Washington Post legt nog de link met de 19 baronieën en de aanslagen in Parijs die werden beraamd in Molenbeek. Zeker de moeite om het eens volledig te lezen.

 

Maar zijn conclusie is misschien nog het belangrijkst. Hij gelooft niet dat de nieuwe keizer, Phlip Close voor de nodige veranderingen zal zorgen. Hij is immers kind van het systeem.
Ook in bananenrepublieken valt de koning/keizer wel eens van zijn voetstuk. Maar zolang er niets aan de structuren verandert, vervallen opvolgers snel in dezelfde fouten. Complexiteit en concentratie van macht bevorderen gewoon corruptie. Of zoals auteur Titeca het verwoordt: “Regime change isn’t enough for Brussels, it needs a change of system.”