1. Wist je dat… Niemand kerncentrales wil verzekeren.
  De kerncentrales in ons land zijn verzekerd voor 1,3 miljard euro. Geen enkele verzekeraar ter wereld is bereid om kerncentrales te verzekeren voor een hoger bedrag. Als de schade bij een kernramp hoger oploopt, zijn de extra kosten voor de belastingbetaler.
  In navolging van de ramp in Fukushima berekende het Versicheringsforen Leipzig in 2011 dat de kostprijs van een kernramp in Duitsland ergens tussen de 150 miljard euro en de 6363 miljard zou liggen, afhankelijk van waar de ramp net zou gebeuren.In Fukushima is er, 6 jaar na datum, nog steeds een cirkel van 35km ontruimt rond de centrale. Deze is nog enkele jaren onbewoonbaar. In België ligt de centrale van Doel op minder dan 30km van het centrum van Antwerpen. De schade zou in ons land gigantisch zijn. Bij een nucleaire ramp komt de verzekeraar dan tussen voor 1,3 miljard. Een lachertje. De rest is voor de regering en dus met andere woorden: wij, burgers. Of onze land een extra kostprijs van 150 miljard kan dragen zonder failliet te gaan, laten we even buiten beschouwing. (ons BBP is 460 miljard euro)
 2. Wist je dat… Je kerncentrales niet kan afzetten. Ze zijn niet compatibel met zon en wind.
  Gascentrales zijn flexibel, een kerncentrale daarentegen kan je niet afzetten. Bij veel wind en veel zon, kan je gascentrales afkoppelen, nucleaire centrales niet. Ons elektriciteitsnet kan maar een bepaalde hoeveelheid stroom aan. Dit wil zeggen dat we bij een overaanbod wind en lopende kerncentrales… de windmolens moeten afkoppelen. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Terwijl gascentrales juist geschikt zijn om piekverbruik op te vangen wanneer er weinig zon en weinig wind is. Op termijn kan die rol overgenomen worden door batterijen, maar die technologie staat momenteel nog niet ver genoeg.
  Experts bevestigen dat een snelle kernuitstap de investering in hernieuwbare energie zal versnellen. Een nucleaire uitstap in 2025 is dus beter voor de innovatie en versnelt de overstap naar hernieuwbaar.
 3. Wist je dat… We sowieso gascentrales moeten bouwen?
  Volgens de klimaatakkoorden van Parijs zal ons land in 2050 volledig zijn overgeschakeld op hernieuwbare energie. De kerncentrales openhouden tot 2050 is geen optie. Geen enkele partij of expert pleit hiervoor. Ons land moet dus sowieso nieuwe gascentrales bouwen. In 2025 of in 2035. Deze centrales produceren in beide scenarios tot maximaal 2050 energie.
  Een uitstap betekent dus sowieso een overschakeling op gas. Dit kost geld. Of we nu in 2025 of in 2035 uitstappen. De vraag is of we die factuur nemen in 2025 of in 2035.
 4. Wist je dat… Gascentrales de Europese uitstoot verlagen?
  Er is in Europa een cascade-systeem. Waardoor de centrales die het minst uitstoten, het eerst worden opgezet. In de praktijk zullen onze moderne gascentrales er dus voor zorgen dat de steenkoolcentrales in Duitsland sneller sluiten. Dat betekent dat de totale uitstoot sneller gaat dalen.
 5. Wist je dat… de genoemde 900 miljoen kernuitstap-kost vooral bestaat uit belastingen?
  In zijn studie komt Professor Albrecht in het duurste scenario op een meerkost van 900 miljoen voor een kernuitstap. Hierbij gaat hij uit van een hoge gasprijs en een hoge Co2-taks. De zogenaamde koolstoftaks of ETS-bijdrage wordt in de studie geschat op 700(!) miljoen euro. Dit zijn echter belastingen die op één of andere manier terugvloeien naar de maatschappij en eigenlijk zelfs investeringen of financieringen zijn. Dat zet het bedrag voor de kernuitstap natuurlijk in perspectief.
 6. Wist je dat… een uitstap in 2025 goedkoper is dan in 2035?
  Volgens de berekeningen van Prof Albrecht is de uitstap in 2035 minstens even duur dan in 2025. Waarom duurder in 2035? De hele wereld wil overschakelen op hernieuwbaar vanaf 2050. Dat wil dus zeggen dat er minder en minder gascentrales gebouwd worden en de prijs dus hoger zal liggen. Ook zullen die gascentrales minder lang kunnen draaien om zichzelf terug te verdienen.
 7. Wist je dat… een scenario uit de studie Albrecht nog niet in de pers verscheen.
  Professor Albrecht berekende in zijn boek “Energietrilemma” verschillende scenarios. Hij speelt met variabelen: Hoge of lage gasprijs, veel of weinig investeringen in hernieuwbaar, hoger of lager verbruik, snelle of trage doorbraak van de elektrische wagen, veel of weinig innovatie op vlak van batterijen etcetera..Het zogenaamde “alternatieve of innovatieve” scenario wordt berekend in zijn boek maar zit niet in de studie voor de regering. Dit is het scenario met de minste uitstoot. Het gaat uit van een lager verbruik, een snelle doorbraak van de elektrische wagen en hoge investeringen in hernieuwbare energie.
  In alle scenarios liggen de kosten een pak lager indien de totale vraag naar elektriciteit beperkt kan worden ondanks een massale overstap naar elektrische wagens.Het zet de hele discussie over de kernuitstap opnieuw in perspectief. Een innovatieve doorbraak op vlak van verbruik of productie gooit de kostprijs van onze elektriciteitsproductie immers volledig door elkaar.