Economen spreken er al lang van, een handvol politici ook. Maar voor Open Vld lijkt het nu menens. In de programmatekst van haar congres stelt de liberale partij een vlaktaks voor. Een vast tarief van 30% voor de personenbelasting en 15% voor de vennootschapsbelasting. Beide tarieven worden in het voorstel voorafgegaan door een belastingvrije som. Dat is een tarief van nul procent op een vast basisbedrag.

Het idee van een vlaktaks bestaat erin belastingaftrekken te vervangen door tariefverlagingen. Volgens Professor Vuchelen is een vlaktaks van 35% op korte termijn mogelijk indien we snoeien in aftrekposten voor de hogere inkomens. Op langere termijn kan de aanslagvoet nog lager of kan men de belastingvrije som verhogen indien men alle aftrekposten gefaseerd afbouwt.

Een vlaktaks is revolutionair en heeft meerdere voordelen:

  1. Het is eenvoudig en duidelijk.

Een lage belasting zonder aftrekposten maakt een belastingbrief invullen kinderspel. Er is geen fiscale spitstechnologie meer nodig om de aangifte te optimaliseren. Mensen met dure accountants halen geen voordeel meer uit de complexiteit van de fiscaliteit.
Bovendien is een eenvoudig belastingstelsel aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

  1. Drastische administratieve vereenvoudiging zorgt voor minder overheidsbeslag

Een eenvoudige taks zorgt voor een eenvoudige administratie. Er kan dus stevig gesnoeid worden in de inningskosten en de verwerkingskosten van onze belastingen. Deze besparing zorgt er dan weer voor dat lagere tarieven mogelijk worden.

  1. De belastingvrije som maakt de vlaktaks sociaal

De vlaktaks met een belastingvrij minimum is wel degelijk progressief. Onderstaande tabel maakt dat duidelijk.

Voorbeeld: Belastingvrije som 10 000 euro en vlak tarief van 30%

De progressiviteit is duidelijk. Een jaarlijks inkomen van 15 000 wordt aan 10% belast. Een inkomen van 120 000 euro wordt aan 27,5% belast

Professor Lode Verreeck deed in dit opzicht al verhelderend werk met zijn vlaktaks-calculator.

  1. De vlaktaks is een groeitaks

Economen zijn het erover eens dat lagere tarieven en minder administratie tot meer jobs leidt. De belastingvrije som zorgt er bovendien voor dat werken wordt beloond! Professor André Decoster, nochtans geen blind voorstander van de vlaktaks, berekende in 2008 dat de invoering van een sociale vlaktaks 48.000 jobs zou opleveren.

  1. Een vlaktaks is minder sturend

De overheid gebruikt de fiscaliteit om ons gedrag te sturen. Een vlaktaks maakt hier komaf mee. Nu beloont de overheid bijv. de aanschaf van een eigen woning. In de toekomst wordt de keuze tussen huren en kopen fiscaal neutraal. Of wat dacht je van eco-cheques en maaltijdcheques? Oorspronkelijk ontving je de eco-cheque als incentive om milieuvriendelijke aankopen te doen, maar elke winkel ontvangt ze nu voor eender welke aankoop. Wij Belgen maken er immers terecht een sport van om zulke sturende maatregelen te ontwijken. Deze maatregelen zijn nutteloos.
De vlaktaks werkt dus bevrijdend. Ze zorgt ervoor dat de overheid zich terugtrekt uit ons leven en zich beperkt tot haar kerntaken.

De burger is de constante inmenging in zijn leven beu is. Hij wil zelf keuzes maken en is bereid daar verantwoordelijkheid voor op te nemen. Het ideale tijdsgewricht voor de invoering van een vlaktaks.

Het is een revolutionaire mindshift. Benieuwd of Vlaanderen er klaar voor is.